Beleidsplan

Beleidsplan en werkwijze voor de komende vijf jaar (2021-2026)

Door de coronacrisis zijn de inkomsten wat teruggelopen: de sponsorloop door middelbare scholieren is voorlopig niet mogelijk en ook donaties zijn verminderd. In de komende vijf jaar zullen wij mogelijkheden onderzoeken om extra fondsen te verwerven.

In Gambia is een General Management Team geïnstalleerd, dat namens de Stichting zaken van de Big Tree Nursery School direct aanstuurt en toeziet op de juiste besteding van gelden. Zodra het weer mogelijk is om te reizen zal een afvaardiging van het bestuur de school in Gambia bezoeken en samen met het GMT de rol van het bestuur enerzijds en die van het GMT anderzijds, verder definiëren. Ook zal nader worden bekeken hoe de positie van het GMT verder verstevigd kan worden en hoe in samenwerking met het GMT vorm kan worden gegeven aan de ondersteuning van vervolgopleidingen van jonge kinderen en jongvolwassenen. 

Bestuur HELP Gambian Children:           

  • Bob Breuk, voorzitter
  • Loekie van der Sar, secretaris
  • Rienk Bijlsma, penningmeester
  • Fleur Bartels, lid
  • Rory Breuk, lid
  • Jos Sierhuis, lid