Doelstellingen

English follows Dutch

De stichting draagt de naam, Haags Early Learning Project Gambian Children. (H.E.L.P. Gambian Children). Het doel van de stichting is dan ook:
a. bijdragen aan de educatie van Gambiaanse kinderen vanaf drie tot zeven jaar;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorige in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

We proberen het doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen/gelden; door in samenwerking met de Gambiaanse bevolking het opzetten en continueren van een school voor kinderen van drie tot zeven jaar; het ondersteunen en eventueel opzetten van vervolg opleidingen voor kinderen en jong volwassenen; het ondersteunen van kinderen en jong volwassenen bij het volgen van een hogere opleiding, te volgen in of buiten Gambia.

-----------------------------------------

The foundation goes by the name, Haags Early Learning Project Gambian Children (H.E.L.P. Gambian Children. The goals of this foundation are:
a. Contributing to the education of Gambian children ages three to seven
b. Carrying out all other needs that are supporting the former in the broadest possible sense

We are attempting to accomplish these goals by, among others:
- Accumulating funds by means of donation
- Collaborating with the Gambian population in establishing and renewing a school for children ages 3 to 7
- Supporting, and where necessary establishing, further education for children and young adults
- Supporting children and young adults in their higher education, either inside or outside of Gambia