Nieuwsbrief december 2020

Door admin

Beste vrienden van de Big Tree Nursery - 2020 is het een bewogen jaar geweest, ook voor de Big Tree Nursery. Via deze eindejaarsnieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van het reilen en zeilen van ons schooltje in Gambia.

Dit jaar zijn wij, Rienk en Petra, namens de stichting naar Gambia geweest. Het was begin maart en net op tijd. Op Schiphol was het nog ‘business as usual’, maar in Banjul werd onze temperatuur al opgenomen. We stonden daarvoor een half uur lang in de brandende zon bij 30ºC plus te wachten voor de terminal; een wonder dat niet bij iedereen een stevige koorts werd geconstateerd.

Ook deze keer hadden we een voorraadje (8) laptops van de Dalton bij ons. Nu hadden we minder geluk. De douaniers pikten ons uit de rij. Ons smeekbeden hielpen niet, maar toen ze ontdekten dat we ook twaalf potten kauwgom bij ons hadden, waren twee daarvan genoeg om de ambtenaren van gedachten te doen veranderen.

Joseph was ook dit jaar onze chauffeur en deze keer ontpopte hij zich als een heuse gids. Zo ontdekten we Coconut Island aan de overkant van de rivier, een aanrader. Het is alleen per terreinwagen en prauw te bereiken en dan ontdek je het authentieke Afrika. Op het strand voel je je Robinson Crusoë, mijlenver van de bewoonde wereld, alhoewel de daar gekweekte marihuana ongetwijfeld voor de wereldmarkt bestemd moest zijn. De taxi was er in het afgelopen jaar niet beter op geworden; geld voor onderhoud is er niet. Ons aanbod om zijn auto bij een bevriende garagehouder te laten repareren en een beurt te laten geven werd daarom met dank aanvaard.

Pap - De ontvangst in de Big Tree Nursery was weer ontroerend hartelijk, maar een beschrijving ervan zou de ervaren nieuwsbrieflezer wellicht de wenkbrauwen doen fronsen: dat weten we nu wel. Daarom zijn we speciaal voor hen voor het tweede bezoek extra vroeg uit de veren gegaan, om het ‘papgebeuren’ een keer mee te maken en vast te leggen. We zijn trots op onze papvoorziening, maar gek genoeg hebben we nog nooit ook maar een paplepel gezien, want als wij kwamen was de boel al opgeruimd. Dus nu om 7 uur op stap om om 8 uur in Faraba Banta te zijn. Een idyllisch moment: de rust op het schoolplein, Musu, die al tijden de pap staat te bereiden en de kleintjes, die een-voor-een het schoolplein binnen komen druppelen. Ongedwongen gesprekjes met de kinderen, die zeer verbaasd zijn, dat wij de Petra en Rienk zijn voor wie ze een paar dagen tevoren een mooi lied hebben gezongen. Om een uur of half negen zijn alle leerkrachten en kinderen gearriveerd en begint de eindeweeks ‘assembly’. Keurig in rijen op het schoolplein staand zingen ze het volkslied en leveren alle leerkrachten een bijdrage. Dit varieerde van een betogen over het nut van tandenpoetsen, het respecteren van de natuur en de opdracht de ouders te manen de bijdrage aan het schoolgeld te verzorgen. Tot slot nog een liedje en daarna is de pap klaar en vallen ze allemaal aan.

Big Tree Nursery - Het schooltje functioneert goed. Best wel knap gezien de personele strubbelingen van het afgelopen jaar. Hoe jong ze ook nog is, Amie voert gestructureerd het schoolmanagement en de boekhouding is pico bello in orde. Ze staat open voor inspraak en streeft naar consensus binnen de staf. Ze is mede daarom zeer geliefd bij het team en heeft ook het respect van Kadi, die haar positie aan Amie moest overdragen.De ‘Lower Basic School’ is nog steeds zeer te spreken over de capaciteiten van de instroom uit de Big Tree. Met andere woorden, onze bijdragen zijn goed besteed.

Het schooltje was wel weer hard toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Afspraken zijn gemaakt om de muur en gebouwen te schilderen, gaten te dichten, lekkages te repareren, een schoorsteen in de keuken te maken, etc.

Gambian Management Team - Het Gambian Management Team onder leiding van Kemo Bah (organisatie) en Fanding (vastgoed) was een jaar geleden geïnstalleerd. Dat moest geëvalueerd en gevierd worden. We wisten natuurlijk al wat we aan deze mannen hadden, dus we werden niet onplezierig verrast. We hebben het volste vertrouwen in het Team en we zijn in de loop van de tijd vrienden geworden. Dat neemt niet weg dat we de boeken grondig doorwroet hebben om na te gaan hoe het sponsorgeld is besteed. Ieder dubbeltje kon bij wijze van spreken verantwoord worden en bleek besteed aan dingen waarvoor het bestemd was: de ontwikkeling van de kinderen en de instandhouding van de school. 

Het is een geruststellend gevoel te weten dat een betrouwbare club ons veel werk en verantwoordelijkheid uit handen neemt, terwijl de school er wel bij vaart, maar toch zijn we van mening dat onze rol meer is dan alleen die van financier. Door ideeën uit te wisselen, op basis van gelijkwaardigheid hopen we bijdragen te kunnen leveren. Een simpel voorbeeld: in Gambia kookt men overal op een houtvuur in een nagenoeg afgesloten ruimte. Door ons ‘papbezoek’ ontdekten we dat Muso ruim een uur in dichte rook stond te werken. Ze gaf ook aan last van haar longen te hebben, geen wonder. We hopen dat onze suggestie (en aanbod om het te bekostigen) om een extra ventilatieraam te maken om zo het leven van onze kokkin plezieriger te maken. Ook gaan we onderzoeken of een efficiëntere kookplaats kan leiden tot minder rookvorming en een economischer gebruik van brandhout.

Corona - De Gambiaanse economie, die in belangrijke mate op de inkomsten uit het toerisme drijft, is door de coronapandemie ingestort. Voor ons zijn de Gambiaanse coronastatistieken om van te watertanden, maar men realiseert zich ook wel dat cijfers daar niet echt gevoed worden door een uitgebreide testcapaciteit. De Gambiaanse overheid neemt het gevaar zeer serieus en neemt ingrijpende maatregelen. Ons schooltje moest een half jaar op slot. In plaats van te leren en te spelen werden de kinderen weer ingezet om bijdragen te leveren aan het werk in en rond het huis, waardoor de aangeleerde kennis en vaardigheden wel weggezakt zullen zijn. Dat de situatie thuis niet al te rooskleurig was bleek wel uit de teleurstelling van de kinderen toen ze erachter kwamen dat in de eerste week na de heropening nog geen pap gemaakt kon worden door het ontbreken van de benodigde ingrediënten. Ze hadden er zo naar verlangd hun buikjes weer eens lekker te kunnen vullen.

Sponsors - Gelukkig voor onze partners in Gambia liep hun salaris van de stichting HELP Gambian Children door.  Zij waren daardoor vaak de enigen in hun uitgebreide familie die inkomsten hadden. Voor de stichting waren deze kosten natuurlijk al ingecalculeerd. Doordat er geen leermiddelen nodig waren en ook de papproductie stil kwam te staan daalden de uitgaven zelfs enigszins. Voor de stichting zijn de gevolgen van Corona echter ook pijnlijk voelbaar. Onze inkomsten liepen sterk terug. De Dalton Sponsor Loop, een belangrijke kurk waarop de financiering van de Big Tree drijft, ging dit jaar niet door en we moeten  vrezen voor die van dit jaar.

Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren een buffer kunnen opbouwen, waardoor onze vrienden in Gambia op de middellange termijn niet hoeven te vrezen voor hun voortbestaan, maar we teren te hard in op onze reserves. Jullie zullen begrijpen dat jullie steun in deze moeilijke tijd nog meer welkom is, dan dat hij altijd al was.

WIJ WENSEN JULLIE EEN HEEL PRETTIGE KERST EN EEN FIJN NIEUWJAAR, WAARIN WIJ HOPELIJK WEER OP JULLIE STEUN MOGEN REKENEN.

Je kunt ons steunen door een donatie op rekening IBAN: NL32FVLB 0227308174 (ANBI erkend) van de STG HELP GAMBIAN CHILDREN. Website: www.helpgambianchildren.nl / Facebook: H.E.L.P. Gambianchildren