Nieuwsbrief december 2018

Door admin

Beste vrienden van de Big Tree Nursery,

Alweer een jaar voorbij, dus het traditionele moment om u bij te praten over het wel en wee van onze stichting. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de verschuivingen in ons bestuur, over het najaarsbezoek aan Big Tree Nursery, de lokale situatie en onze plannen voor de toekomst.

Bestuur - Dit jaar zijn er personele verschuivingen geweest. Zoals in de nieuwsbrief van juni al is vermeld, heeft Andries Bartels besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn bijdragen en grote inzet. Rienk Bijlsma is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur en ook de plaats van Andries in het dagelijks bestuur (DB)op zich te nemen. Inmiddels is Bob Breuk weer in de gelegenheid meer taken op te pakken in het DB.  Nu is het driemanschap Bob, Jos en Rienk het sturend gezelschap en zijn Fleur Bartels en Rory Breuk de overige leden. Ter ondersteuning van het DB zouden we best nog iemand kunnen gebruiken. Gezien de samenstelling van de groep is een vrouw daarbij welkom. 

Dankzij onze sponsors is onze financiële situatie ook dit jaar weer gezond! Ook in 2018 ontvingen wij weer veel grote en kleine bedragen, die samen maken dat er weer 120 kinderen dagelijks onderwijs en pap krijgen. Onze dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Een bijzondere vermelding, ook dit jaar, is voor de Daltonbruggers die weer een enorm bedrag bij elkaar liepen. Echt supermooi!!!

Gambiabezoek en graduation day - Dit najaar zijn Bob en Edda weer in Gambia geweest. Het was een geweldige ervaring. Ons Big Tree-team had een gastvrije ontvangst geregeld. Zij vielen met hun neus in de boter omdat het ook graduation day was. Wanneer onze oudste leerlingen overgaan naar de lower basic school worden zij op een grootse manier uitgezwaaid. De schoolverlaters worden gehuld in toga met baret en paraderen voor tribunes van dorpelingen, leerlingen en notabelen. De andere leerlingen dragen hun schooltenue met een hagelwit t-shirt waarop ons Big Tree logo. Een emotioneel moment om op al die vrolijke kinderbuikjes ons logo terug te zien! Na het officiële gedeelte was er nog een programma met voordrachten en stukjes van de huidige leerlingen. Helaas ontbrak de tijd om alles mee te maken. De starttijd zou nl om 14 uur GMT zijn, Greenwich Mean Time, maar nee, het staat voor Gambian May-be Time. Uiteindelijk was de start om 16.15 uur. De lange voorbereiding had wel veel tijd met de kleine kinderen opgeleverd die braaf zaten te wachten op de festiviteiten en de bijbehorende maaltijd. Het was mooi te zien dat heel veel ouders er op hun paasbest uitzagen om zo aan de feestelijkheden extra glans te geven. Ons eigen team had gezorgd voor eten en drinken voor de kinderen en de gasten, maar ook vanuit het dorp werden er enorme pannen met eten binnen gebracht. Mooi was het ook te zien hoe de kleintjes hand in hand naar voren liepen, om keurig de handjes te laten wassen alvorens gezamenlijk de grote op de grond geplaatste schalen met rijst en stukjes vis, soldaat te maken.

Lokale onrust - Helaas is het dit jaar in ons dorp tot een ernstige botsing gekomen tussen dorpsbewoners en oproerpolitie, waarbij zelfs drie doden zijn gevallen. Er was een demonstratie tegen een groot ‘mining  project’ dat precies op de landbouwgronden van de vrouwen van het dorp was gepland. Met de komst van de nieuwe regering dacht de bevolking te kunnen demonstreren tegen dit vermeende onrecht. De politie, nog van de oude stempel, dacht daar anders over ... Excuses van de regering volgden, de verantwoordelijken werden ontslagen; maar het kwaad was wel geschied. Dit is maar één voorbeeld van de wankele democratie. De nieuwgekozen president, leek zijn best te doen maar oogstte recent veel kritiek op zijn privéuitgaven ten koste van het arme land. Oude wijn in nieuwe zakken? We moeten het afwachten …

Individuele sponsoring - De stichting biedt in sommige gevallen middels individuele sponsoring gelegenheid tot scholing. Zo ook voor Wuhey, een jonge Gambiaan die we eerder bij zijn ict-opleiding hebben geholpen. Hij heeft na wat problemen met de vorige regering, zijn baan weer terug als ict’er bij de lokale overheid. Zijn kopieerwinkeltje waar ‘Gambia decides’ postertjes werden gedrukt tijdens de verkiezingen raakte hij helaas definitief kwijt in de laatste hectische dagen van de verdreven dictator. Hij is nu actief in de beweging ‘Say no to the back way’ die jonge mensen ervan probeert te overtuigen niet te kiezen voor een vlucht naar Europa.

Toekomst Big Tree - Het bestuur denkt dat het goed is dat de directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van goed onderwijs uiteindelijk bij de Gambianen zelf komt te liggen, aangestuurd door het DB in Nederland. Daarom zijn wij samen met Kira Dalton op zoek gegaan naar een mogelijkheid om een plaatselijk bestuur voor onze gezamenlijke scholen te vormen. Onze steun en toeverlaat van het eerste uur Kemo Bah gaat hier een grote rol in spelen. Op dit moment zijn onderhandelingen daarover zo goed als afgerond en wij proberen de gemaakte afspraken in gelegaliseerde contracten vast te leggen. We hebben goede hoop hiermee de toekomst van onze Big Tree Nursery te verbeteren en te stabiliseren. In een volgende nieuwsbrief hopen we jullie over de vorderingen te kunnen informeren. 

Voor nu wensen wij u een mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar, waarin wij hopelijk weer op uw steun mogen rekenen. 

Bob Breuk, Jos Sierhuis en Rienk Bijlsma

IBAN: NL32FVLB 0227308174 (ANBI-erkend) van de STG HELP GAMBIAN CHILDREN

Face book: H.E.L.P. Gambianchildren