Nieuwsbrief juni 2018

Door admin

Beste vrienden, sponsors en fans van de Big Tree Nursery,

Het gaat goed met Big Tree Nursery! Lees in deze Nieuwsbrief van juni 2018 over de laatste ontwikkelingen in Fara Banta en over veranderingen in de samenstelling van ons bestuur.

Allereerst over de veranderingen in ons bestuur: Andries heeft onlangs besloten zich na een lange periode van intensieve inzet terug te trekken uit het bestuur. Hij heeft zich, zoals hij zelf aangaf, met veel plezier en enthousiasme ingezet voor ons en onze vrienden in Gambia. Nu wil hij zich gaan toeleggen op een nieuwe studie. Wij bedanken Andries voor alle tijd, de inspirerende en plezierige samenwerking. We wensen hem veel succes met de nieuwe uitdaging.

Vorig jaar is Rienk Bijlsma bij het bestuur gekomen. Rienk is vanaf het begin enorm betrokken geweest bij de gang van zaken (zie ook het verslag van het bezoek aan Gambia afgelopen voorjaar), hij zal de komende tijd in ieder geval de secretariële werkzaamheden van Andries overnemen. Bob kan door de sterk verbeterde gezondheidssituatie van Edda weer meer van zijn oude taken op zich nemen. Op deze manier hopen wij het terugtreden van Andries goed te kunnen opvangen.Momenteel is er een aantal kandidaten dat het bestuur mogelijk verder wil versterken. Zodra daarover meer duidelijkheid is houden we u op de hoogte via de website.

Ook in Gambia zijn er op bestuurlijk niveau nieuwe ontwikkelingen. Onze steun en toeverlaat ter plaatse, Kira Dalton, heeft een lokaal managementteam opgezet. Dit team, waarvan ook onze vriend en onderwijsdeskundige van het eerste uur, Kemo Bah, deel uitmaakt, zal op termijn de zaken moeten gaan waarnemen. Wij vinden het een mooie ontwikkeling dat steeds meer verantwoordelijkheid door de Gambianen wordt gedragen. Komende tijd gaan wij bekijken of wij ons ook bij dit team kunnen en willen aansluiten. Uiteindelijk is dit het doel van ontwikkelingssamenwerking!

Ons Big Tree Family-gevoel in Faraba Banta blijft een groot goed. Het onderwijsteam, de papjuf en de conciërge werken nog steeds ontzettend goed samen. Telkens weer blijkt uit apps, mails en tijdens ons bezoek aan de school de enorm goede sfeer en het enthousiasme waarmee zij elkaar en de 120 leerlingen inspireren. Trots waren we ook door het verhaal van een vriendin die onaangekondigd de school bezocht. Zij was met een groep op vogelreis in Gambia toen zij toevallig Faraba Banta passeerde. De ‘vogelaars’ waren geraakt door de frisse uitstraling van het schoolgebouw, de speelplaats, de leuke ontvangst en vrolijke maar ook gedisciplineerde lessen.

Tot slot kunnen we met veel voldoening melden dat er weer een goed draaiende waterpomp aanwezig is op het terrein van de lower basic. Na problemen met de oude installatie die door het veranderde grondwaterpeil steeds vaker vastliep, is er een nieuwe pomp geplaatst waarop wij zijn aangesloten. Tegelijkertijd heeft de lower basic al zijn gebouwen laten opknappen. Nu staan alle gebouwen, ook die van de Big Tree, er weer fris bij. Wij denken dat dit een zeer positieve bijdrage levert aan het plezier van de onderwijzers en hun leerlingen. 

Tijdens ons laatste bezoek in februari 2018 waren we onder de indruk van de geweldige sfeer en de inzet van ons Big Tree-team. Het verslag van dit bezoek vindt u hier.

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een donatie op rekening IBAN: NL32 FVLB 0227 3081 74 (ANBI erkend).