De beste wensen voor onze trouwe sponsors!

Door admin

Beste sponsor van de Big Tree Nursery,

Wij zijn van 13 tot 18 november weer op bezoek geweest op ons schooltje in het hart van Gambia. Zoals altijd op eigen kosten. We verlieten Schiphol bij 8 graden en de temperatuur in Banjul was 36 graden. Na 7 jaar hebben we Sunset Beach verruild voor Senegambia Beach.

Het vervoer ging dagelijks met de kleine Suzuki jeep van Lady Kira Dalton die nog altijd met liefdevolle maar strakke hand het bewind voert over een vijftal scholen en erop toeziet dat ook op de Big Tree Nursery de zaken goed verlopen. Samen met Kemo Bah (onderwijsfunctionaris maar destijds de hoofdonderwijzer die ons grond van zijn Lower Basic ter beschikking stelde) vormt zij een sterk koppel waaraan Fanding zijn praktische inzet als materiaalman toevoegt. Allen zijn nog steeds vrijwel wekelijks op de Big Tree te zien.

In de 4 klassen zitten nog steeds maximaal 30 kinderen die volop ruimte hebben en dat hebben we ook deze week elders wel anders gezien (klassen tot 80 leerlingen zijn geen zeldzaamheid).

Met een licht gevoel van opwinding naderden wij de witte muren met de bougainvilles en hoorden de spelende kinderen die ons duidelijk verwachtten want nauwelijks ging de schoolpoort open of een wolk van blauw-witte uniformpjes met breed lachende kleuters  overspoelde ons. Ze willen je allemaal aanraken, handje geven, aankijken. Wat een natuurlijke blijheid terwijl het “welcome, welcome, welcome” ritmisch uit alle monden klinkt. Met passend geklap van de kinderhandjes.

En natuurlijk was hoofdonderwijzeres Kaddy weer de eerste die ons omarmde (er worden hier weliswaar hoofddoeken gedragen maar dat staat een warme begroeting niet in de weg). Bintou, Ramatoulei, Jawoh en Amy volgden al snel en ook papmoeder Musu en conciërge N’Daye sloten zich graag aan.

De administratie op de Big Tree is bij Kaddy in zeer goede handen. Wij hebben gezien hoe alle staten klopten: aanwezigheid van de teamleden en de kinderen; het kasboek voor de dagelijkse kleine uitgaven. Vol trots kon elk teamlid tijdens het functioneringsgesprek bevestigen dat hij/zij een eigen account had bij de Trust Bank. Weer een stapje verder op het pad van de zelfstandigheid! Nog enkele maanden doet Kemo Sillah (hoofd Lower Basic met wie de samenwerking heel goed verloopt) de salarissen maar met de nieuwe salarissen per april gaan zij zelf naar de bank.

Op het persoonlijke vlak een goed bericht en een slecht bericht: Bintou wordt rond de jaarwisseling voor de tweede maal moeder en Ramatoulei heeft haar broer na een lang ziekbed verloren.

Deze zomer hebben onze mensen tijdens de vakantie twee weken lang met de zusterscholen een inspirerende cursus gevolgd (door ons geïnitieerd). Laaiend enthousiaste uitingen. Zij zijn zich al aan het oriënteren op een nieuwe cursus. Dat het gesmeerd loopt op de Big Tree is bevestigd door de Inspectie en al die ouders die hun kind willen komen brengen.

Met andere woorden beste, lieve sponsor: het geld en de energie (met name ook van de bruggers van de Dalton) zijn weer helemaal goed besteed. Dit moeten wij zo volhouden! Blijf meedoen!

Aan al deze positieve geluiden zouden wij graag namens het bestuur van de stichting nog een wens willen toevoegen: een mooie kerst en een gelukkig, gezond en zinvol 2018!

Mede namens het bestuur van de stichting:  Andries Bartels  en  Jos Sierhuis