Nieuwsbrief december 2019

Door admin

Beste vrienden van de Big Tree Nursery - In de decembermaand is het gebruikelijk terug te kijken op gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dat doen wij nu via deze nieuwsbrief, zodat jullie als betrokken sponsors weer op de hoogte zijn van het wel en wee van het Big Tree Nursery-project in Gambia.

  

Voorjaarsreis - Dit jaar zijn Jos en Rienk in de voorjaarsvakantie op bezoek geweest in Faraba Banta. Zij brachten laptops voor het team mee die zijn geschonken door de Dalton Den Haag. Het vervoer in Gambia was dit keer in goede handen bij Joseph, een ‘coole’ taxichauffeur.  Hij heeft ons vergezeld naar het bezoek aan de Big Tree Nursery en stond versteld dat dit alles door toedoen van de stichting mogelijk is. Tot groot plezier van de kinderen wilde bij vertrek zijn erg oude taxi niet starten. Zij vonden het prachtig de auto met z’n allen aan te duwen. Zoals we inmiddels gewend zijn, werden we enthousiast onthaald met zang en spel van de Big Tree-kinderen en hun leerkrachten. Tijdens een kort bezoekje aan de Lower Basic School maakten we kennis met de nieuwe ‘principal’, een zeer enthousiaste man met visie. Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking met hem.

Voor het eerst zijn we op bezoek geweest bij een van de leerkrachten thuis. Zo kregen wij een beeld van het familieleven in een compound. Dat de elektriciteit alleen gebruikt wordt voor telefoon en koelkast en dat de televisie in de avond fungeert als lamp, was voor ons een eyeopener.

Naast ons gebruikelijke voortgangsbezoek was het doel deze keer de beheersovereenkomst met het Gambian Management Team (GMT) te bevestigen. Marja Slager heeft voor de stichting de overeenkomst op juridisch en taalkundig gebied gecontroleerd en aangepast, waarvoor wij haar dankbaar zijn. Er zijn afspraken gemaakt die vertrouwen geven in een goede samenwerking. Vanaf februari 2019 is de dagelijkse leiding van de aangesloten schooltjes in handen van Gambianen. Dit is een belangrijke stap richting zelfstandig bestuur. We zijn blij dat de ons vertrouwde Kemo Bah en Fanding deel uitmaken van dit GMT. Het bestuur zal de ontwikkelingen van de Big Tree nauwlettend blijven volgen.

Big Tree Nursery - Tijdens ons voorjaarsbezoek hebben we het team geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen en hebben wij eventuele angst voor de toekomst met een nieuw managementteam kunnen wegnemen. Wij hadden de indruk dat het team zich in de genomen beslissing kon vinden. Echter, bij het begin van het nieuwe schooljaar werden we verrast door het plotseling vertrek van leerkrachten Bintou en Jawoh. Als personeelslid van het eerste uur brak het woon-werkverkeer Bintou op. Waarom Jawoh is vertrokken heeft hij tot onze verbazing niet kenbaar gemaakt. Voormalig onderwijsassistent Maryama heeft haar eigen klas gekregen, nu zij haar lesbevoegdheid heeft behaald. Hierdoor is er plaats voor een nieuwe onderwijsassistent. Kaddy wil een nieuwe studie gaan volgen en heeft zich om die reden teruggetrokken als head teacher. Amie neemt haar taken over. Zij is als onderwijsassistent begonnen en heeft in de afgelopen jaren een grote betrokkenheid bij Big Tree laten zien. Deze onverwachte personele wisselingen zijn door het GMT prima opgevangen en opgelost; er is al een nieuwe leerkracht aangesteld. Dit bewijst de waarde van een managementteam aldaar.

Sponsors - In juni stond de Dalton sponsorloop weer op de agenda. Om de brugklassers enthousiast te maken, hebben Jos en Rienk de klassen bezocht en is er tijdens de aardrijkskundeles aandacht besteed aan het leven in Gambia. Van ons foto- en filmmateriaal heeft Fleur Bartels filmpjes gemaakt waardoor het project voor de leerlingen ging leven. Het was fantastisch te zien hoe de leerlingen weer de longen uit het lijf liepen in de Haagse duinen! Na afloop heeft onze voorzitter Bob Breuk alle betrokkenen bedankt en de prijzen uitgereikt. Dit jaar heeft de Dalton ervoor gekozen om de opbrengst van de sponsorloop te verdelen over KIKA en de Big Tree Nursery. Helaas betekent dit voor ons een lager bedrag dan voorheen, maar we zijn uiteraard heel dankbaar voor de medewerking van de Dalton, de mentoren en de brugklasleerlingen. We gaan dus op zoek naar nieuwe aanvullende bronnen voor de sponsoring van het Big Tree-project.

WIJ WENSEN JULLIE EEN HEEL PRETTIGE KERST EN EEN FIJN NIEUWJAAR, WAARIN WIJ HOPELIJK WEER OP JULLIE STEUN MOGEN REKENEN.

Je Kunt ons steunen door een donatie op rekening IBAN: NL32FVLB 0227308174 ( ANBI erkend ) van de STG HELP GAMBIAN CHILDREN.Website: www:helpgambianchildren.nlFace book: H.E.L.P. Gambianchildren