Werkbezoek Gambia 2015

Door admin

Wij willen je graag door deze brief informeren over onze reis (wederom op eigen kosten) eind maart in Gambia voor ons schooltje in Faraba Bante. Wij verheugen ons in een schare trouwe sympathisanten van ons project. The Big Tree Nursery School leidt een solide leven dankzij de bijdragen van veel particuliere sponsoren en van organisaties als het Huiswerk Instituut Loosduinen, de Dalton Sponsorloop en de Heldringschool. 

In veel Afrikaanse landen is de politieke situatie gespannen of zelfs gevaarlijk maar in Gambia heerst er een duidelijke rust. Het land, een van de armste landen ter wereld, wordt niet begeerd door machtigere buurlanden want het heeft immers geen bodemrijkdommen. En deze week zou het zelfs moeite kosten een zon te ontdekken. Wat de Ebola crisis betreft: die vreselijke ziekte heerst(e) in 3 van de 18 omringende landen en Gambia bleef gelukkig gevrijwaard. Wel moesten we bij binnenkomst onze handen laten ontsmetten en de lichaamstemperatuur laten meten (aan het voorhoofd).

                    

     

Vorig jaar hebben we er een lokaal bijgebouwd voor de allerkleinsten en we hebben nu 100 leerlingen in 4 klassen die nog steeds elke dag een beker pap krijgen. Dit jaar willen we een keukentje laten bouwen bij de school opdat Muso, de papjuffrouw die ook andere hand- en spandiensten verricht, dicht bij de school haar werk kan doen en niet naar de keuken van de Lower Basic hoeft uit te wijken.

Tijdens ons bezoek hebben we met onze lokale ondersteuners (vooral lady Kira Dalton, schoolhoofdKemoh Sillah en Kemoh Bah) uitgebreid van gedachten gewisseld. Met alle personeelsleden ( v.l.n.r. de onderwijzers Bintou, Kaddi, Jawoh en Amy ) hebben we een persoonlijk gesprek gevoerd waaruit weer duidelijk bleek hoe belangrijk het is om mensen ter plaatse een kans te geven om hun beroep uit te oefenen. Kaddy (een jonge moeder van 3 kinderen) is benoemd tot hoofd van de Big Tree.

Daarnaast hebben we na een bezoek aan de Trust Bank de geldstroom van de bank in Nederland naar Gambia en de opname van geld gerationaliseerd. Nu kan penningmeester Jos op elk moment direct inzicht krijgen in de transacties en saldi. En natuurlijk zijn we ook nu weer langs gegaan bij enkele scholen waaronder de “Pabo” van Brikama die de kweekvijver is van onze leraren.

Van ’s morgens 10 tot ’s avonds 10 zijn wij druk in de weer geweest maar waren na deze week zéér tevreden, meer dan voldaan over de resultaten van onze inspanningen en de samenwerking met onze partners.

Mede namens Bob Breuk: Jos Sierhuis en Andries Bartels