Werkbezoek Big Tree Nursery 2014

Door admin

Maart 2014 zijn wij en later ook Andries en Jos naar Gambia gereisd (voor alle duidelijkheid, op eigen kosten). Bob en Edda op “goodwill trip “ hebben de banden met onze relaties aangehaald en het werkbezoek van Andries en Jos aan de school voorbereid. We hebben veel gesprekken gevoerd. Met name Andries en Jos hebben enkele lessen bijgewoond en het leraren team gesproken of het reilen en zijlen van: de lessen,het gebouw en de onderwijsmiddelen, de voeding en watervoorziening en, last but not least. de onderlinge contacten. Dit alles heeft zowel ons als het team weer helemaal gemotiveerd en enthousiast gemaakt voor de toekomst.

Gezamenlijk werd besloten dat de Ebrima Sambou (ons eerste contact met onderwijs in Gambia) de aangewezen man moest zijn om als hoofd van Big Tree te gaan functioneren. Er was een behoefte om iemand de  leiding te  geven van de dagelijkse gang van zake en de verantwoording naar de stichting  te laten dragen. Verder hebben wij het contact hersteld met voormalig hoofd van de basic school  Kemo Bah. Hij is voor verdere studie een jaar in Ghana geweest, is nu weer terug in Gambia als medewerker van het regionale onderwijsministerie. Hij was het die ooit zei: ”we will walk together“ en stond aan de wieg van  onze Big Tree Nursery. Met al zijn kennis over het onderwijs in Gambia leek het ons een geweldig idee als hij een oogje in het zeil zou willen houden en als steun en toe verlaat zou kunnen optreden voor Ebrima. Hij toonde zich zeer enthousiast over dit idee en heeft bij alle gesprekken en het vinden van een nieuwe leraar al zijn waarde bewezen.

 

 Vlak voor ons bezoek is Bobs moeder, Anneke, overleden. Een verdrietige periode voor onze familie, maar er kwam ook iets moois uit. Vrienden en familie brachten niet alleen bloemen mee bij haar afscheid maar ook geld voor onze stichting. Van deze gift hebben wij in een lokaal van de basic school een eerste hulp post kunnen inrichten. Vorig jaar hadden wij, via Lady Kira, al gezorgd voor EHBO-lessen voor enkele basic en nursery school onderwijzers. Er is hard gewerkt en vanaf eind vorig schooljaar is mamma's first aid post open en hoeven de kinderen van Faraba geen uren meer te lopen voor een  pleister of andere eenvoudige eerste hulp.

SEPTEMBER 2014 - Een nieuw schooljaar  is begonnen.

Na de regenperiode waarin alle scholen zijn gesloten is ook onze Big Tree weer geopend. Met een nieuw lokaal, een nieuwe onderwijzer en 30 extra kinderen. Nu is  er dus DANKZIJ AL JULLIE STEUN pap en onderwijs voor 120 kinderen, werk voor 4 onderwijzers, een onderwijshulp, een papjuffrouw en een tuinman, een EHBO post, drinkwater en extra hulp voor de basic school.

De nieuwe leraar Modou Lamin Jawo lijkt prima in ons team te passen. Hij is bijna klaar met zijn opleiding  en erg enthousiast. Onze onderwijshulp Amy gaf aan heel graag ook de early childhood development training te willen volgen. Gezien haar geweldige inzet op school hebben we besloten haar te helpen, en  is zij deze maand de opleiding begonnen die de komende  drie jaar voornamelijk tijdens de vakanties plaatsvindt. 

Bij de basic school is er na Kemo Bah en daarna Musa weer een nieuw hoofd benoemd genaamd Kemo Silla. Voor ons altijd weer even spannend of de samenwerking weer net zo goed zal verlopen. De eerste contacten zijn goed en er is een goed gesprek geweest tussen de nieuwe Kemo, Ebrima  en onze liaison Kemo Bah. Alle neuzen  staan de goede kant uit en we gaan met vertrouwen het nieuwe schooljaar in...

Nogmaals, dit is allemaal mogelijk door de hulp van grote maar vooral ook  kleine sponsors. Elders op de site is te lezen wat de Haagse scholen Heldring en Dalton hebben gedaan.

Verder zijn er veel mensen die iets bijdragen in de collectebus in Bobs  dierenartsenpraktijk of bedragen storten op de rekening.Niet altijd kunnen wij iedereen persoonlijk bedanken, dus bij dezen DANK DANK DANK voor jullie hulp........

Bob en Edda