Van big tree tot nursery 2012

Door Bob Breuk

September 2012: Big Tree Nursery open!

Wat er aan de opening van onze school  vooraf ging:

Februari/maart 2007: Ons eerste bezoek aan Gambia. De overwegingen waren, vakantie naar zon-zekere bestemming en niet te lang reizen ivm maar korte tijd vrij. Op een kleine excursie naar wat meer buiten de toeristenzone gelegen dorpjes, bezochten we een schooltje. Na uitleg over het onderwijssysteem lieten we pennen, schriftjes en wat geld achter. Het was ons opgevallen dat in de laagste klasjes vrij jonge meisjes 'les gaven'. Bij navraag bleken zij een soort vrijwilligsters zonder opleiding. De 3-jarige opleidingskosten zijn zodanig hoog (per jaar circa een modaal Gambiaans jaarinkomen) dat de meeste ouders dit voor hun kinderen, en zeker voor de meisjes, niet kunnen opbrengen. In samenspraak met hoofdonderwijzer Ebrima Samboe besloten wij om deze meisjes, Bintu en N'dey, een opleiding te gunnen. Een eerste startbedrag lieten wij via de reisleiding bij Ebrima achter. Later communiceerden we via brieven, mail, telefoon en bank. De meisjes bleven op het schooltje werken en volgden parttime de opleiding Early Childhood Development. De keren dat wij Bintu en N'dey terug zagen, bleken zij gegroeid als onderwijzeres, maar ook als mens. In 2010 haalden zij hun diploma. Bijna iedereen was blij en trots. Helaas de eigenaar van de school niet. Hij was boos dat Ebrima dit zonder zijn medeweten had geregeld. Hij moest nu namelijk salaris gaan betalen aan onze gediplomeerde meisjes...

Er waren meer conflicten tussen Ebrima en zijn baas. Dit resulteerde in een breuk en Ebrima raakte zonder werk. Hij vroeg ons om samen met hem een nieuw schooltje te beginnen. De kosten, hoewel relatief laag, waren natuurlijk toch zodanig dat ze niet door ons privé waren op te brengen. We voelden ons toch wat verantwoordelijk voor het ontslag van Ebrima en bleven nadenken over een oplossing. Deze kwam in de vorm van mijn 25-jarig jubileum als dierenarts. Met de kinderen, Yvonne Keuls, Thea van Bennekum en Frans de Leef als drijvende krachten, was er in oktober 2011 een groot feest, waarbij onze vrienden en cliënten optraden en een enorm bedrag bij elkaar brachten. Het feest zorgde voor een stevige financiële basis. Na een gesprek met onze buurman en leraar in hart en nieren, Andries Bartels, bleek hij al langer plannen te hebben een onderwijs project financieel te willen gaan ondersteunen. Hij doneerde een zodanige bijdrage dat we verder konden met de plannen.

Met behulp van onze accountant Baan en Van Haarlem en notaris Michael Lentze is de stichting “Haags Early Learning Project Gambian Children “  opgericht om het een en ander juridisch body te geven.

Intensieve mailcontacten en enkele reizen naar Gambia, waarbij we ons inzetten voor dierenwelzijn, zorgden via onze vrienden van de Animal Care Association voor een gouden contact: Lady Kira Dalton. Deze Engelse Lady, die in Gambia enkele kleine ziekenhuizen en schooltjes heeft opgezet, is ons gaan helpen. Het feit dat zij daar woont en een enorme ervaring heeft is voor een groot deel verantwoordelijk voor de snelheid waarmee het een en ander tot stand is gekomen.

In 2011 legden wij de eerste contacten met de Lower Basic(lagere school) in het dorp Farabe Bante. Op het ons toegewezen stuk grond stond (in het  midden) een enorme boom . De naam voor onze school moest wel Big Tree Nursery worden.Het hoofd van de Lower Basic sprak, toen we onze zorg over het verdere verloop uitspraken, de voor ons legendarische woorden: 'We will walk together.'. Een uitspraak die Rory (onze zoon, bestuurslid en onze IT man) later bij het ontwerp van de schoolbatch als motto van onze school heeft opgenomen.

In februari 2012 hadden de onderwijzers van de Lower Basic en de dorpelingen de grond voorbereid. In Maart werden de eerste stenen gemaakt en gelegd. Tijdens de reis van Andries en Bob tijdens de Paasdagen waren onze 3 klassen, de toiletten en het kantoor grotendeels klaar!! We konden stoffen uitzoeken voor de schooluniforms, die in Gambia naar Engels voorbeeld traditie zijn. We onderhandelden met de plaatselijke smid over te maken speeltoestellen en raamversieringen en verder konden we met onze toekomstige onderwijzers sollicitatiegesprekken voeren. Ebrima van het eerste uur, Bintou, door onze hulp en bijdrage opgeleid, en Kaddy, een meisje uit het dorp die de juiste Early Childhood Development  opleiding had gevolgd, werden aangenomen .Ook hebben we in het dorp een “conciërge” en een onderwijs hulp aangetrokken. Vlak voor de regentijd was, op het schilderwerk na, alles klaar. Toen begin september onze speeltoestellen werden geleverd, bleek, bovenop de al 60 ingeschreven leerlingen, de belangstelling zo groot, dat we nu 90 leerlingen hebben geplaatst en er zelfs al een kleine wachtlijst is.

Op 17 september 2012, toen alle scholen in Gambia weer openden, vond bij ons de eerste schooldag plaats!

De school staat, ons team daar is van start, de laatste berichten zijn dat zij hun draai al aardig beginnen te vinden.

Wat staat ons als stichting H.E.L.P. GAMBIAN CHILDREN én sponsors nu te doen?

Onze penningmeester Jos Sierhuis laat op dit moment een gezond financieel plaatje zien. Het bestuur vergadert regelmatig, we onderhouden intensief contact met onze mensen in Gambia. Al het gedoneerde geld komt op de juiste plek in Gambia terecht!

We hebben voldoende geld in kas om voorlopig ons team te betalen, en om voldoende leermiddelen aan te schaffen. MAAR er is continuïteit nodig, we willen ons schooltje jaren en jaren goed laten draaien! Omdat het een door de Gambiaanse regering erkend project is, wordt een stukje van de salarissen door hen betaald, voor een ander deel en voor het up to date houden van ons team zijn wij verantwoordelijk.

Verder willen we onze kinderen straks ook een kleine maaltijd, waarschijnlijk in de vorm van een kommetje pap, gaan aanbieden zodat onze kinderen niet met lege maagjes op school zitten, iets dat nu nogal eens voorkomt.

KORTOM, UW HULP IS EN BLIJFT NODIG !

We hebben berekend dat de kosten per kind per maand ongeveer  2,50e, twee euro vijftig!, bedragen,  30 euro geeft een Gambiaans kindje een heel jaar ontbijt en onderwijs .

Wij  hopen dat rond deze tijd van Sint Nicolaas,  Kerstmis en nieuwjaar veel van onze vrienden een bedragje  willen overmaken. 

Rest nog  iedereen nogmaals te  bedanken  voor alle steun,en heel prettige december maand en een super 2013 toe te wensen

Bob & Edda