ANBI en financiële verantwoording

De Stichting HELP Gambian Children is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken en Stichting HELP Gambian Children hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Het RSIN of fiscaal-nummer van de stichting is 8505.50.063.

De financiële administratie van inkomsten en uitgaven wordt op deugdelijke en transparante wijze gevoerd en gecontroleerd door een kascommissie. Het Jaarverslag en de Jaarrekening wordt door het volledige bestuur goedgekeurd en jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op de website. De bestuursleden doen hun werkzaamheden vrijwillig, maar kunnen gemaakte kosten declareren. Bestuursleden betalen wel zelf hun reizen naar Gambia.

  • Financiële Verantwoordging 2020: zie link Doneren
  • Financiële Verantwoording 2011 tm 2020: zie link Doneren